Готов ли е Apple Silicon?

Е Sleepytime готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Sleepytime

Sleepytime

Sleep timer for iTunes, Spotify, Rdio, and more.


Sleepytime съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Sleepytime още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: