Готов ли е Apple Silicon?

Е Sleipnir готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Sleipnir

Sleipnir

Gesture-focused Web browser.


Sleipnir съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Sleipnir още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: