Готов ли е Apple Silicon?

Е Slideas готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Slideas

Slideas

Markdown Presentation Editor.


Slideas съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Slideas още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: