Готов ли е Apple Silicon?

Е Slomo готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Slomo

Slomo

Practice a song or master a solo.


Slomo съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Slomo още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: