Готов ли е Apple Silicon?

Е Smarky готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Smarky

Smarky

Alphabetize Safari bookmarks with iCloud compatibility.


Smarky съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Smarky още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: