Готов ли е Apple Silicon?

Е Smart Label Creator готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Smart Label Creator

Smart Label Creator

Label printing software for Seiko printers.


Smart Label Creator съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Smart Label Creator още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: