Готов ли е Apple Silicon?

Е Smart Scroll готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Smart Scroll

Smart Scroll

Scroll more smoothly, more quickly, and more comfortably.


Smart Scroll съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Smart Scroll още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: