Готов ли е Apple Silicon?

Е Smart Tunes готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Smart Tunes

Smart Tunes

iTunes in the menubar.


Smart Tunes съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Smart Tunes още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: