Готов ли е Apple Silicon?

Е SmartDay готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

SmartDay

SmartDay

Integrated organizer with automatic scheduling.


SmartDay съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
SmartDay още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: