Готов ли е Apple Silicon?

Е SmartGit готов за Apple silicon?

Само Rosetta 2

SmartGit

SmartGit

syntevo GmbH

Graphical front-end for Git, the distributed version control system.

Етикети: Developer Toolsdeveloper


SmartGit съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
SmartGit може да работи на Apple Silicon M1 и M2 Macs само чрез технологията за превод на Apple's Rosetta 2. Важно е да се отбележи, че въпреки че Rosetta позволява приложението да функционира, може да има някои ограничения в производителността и несъответствия, в сравнение с родното изпълнение.

Последно обновление: