Готов ли е Apple Silicon?

Е SmartScope готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

SmartScope

SmartScope

Boost the development of your own electronics devices.


SmartScope съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
SmartScope още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: