Готов ли е Apple Silicon?

Е SmoothScroll готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

SmoothScroll

SmoothScroll

Scroll smoothly with your mouse in all your apps.


SmoothScroll съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
SmoothScroll още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: