Готов ли е Apple Silicon?

Е Snap Art готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Snap Art

Snap Art

Photoshop photograph-editing plug-in.


Snap Art съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Snap Art още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: