Готов ли е Apple Silicon?

Е Snap Assist готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Snap Assist

Snap Assist

Toolbar utility.


Snap Assist съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Snap Assist още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: