Готов ли е Apple Silicon?

Е SnapHRM готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (1.1.4)

SnapHRM

SnapHRM

Froiden Technologies Pvt. Ltd.

Cloud HR Management software


SnapHRM съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
SnapHRM вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 1.1.4.

Последно обновление: