Готов ли е Apple Silicon?

Е Snapfax готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (4.03+)

Snapfax

Snapfax

Extracomm Inc.

Fax PDF documents.

Етикети: fax


Snapfax съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Snapfax вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 4.03+.

Последно обновление: