Готов ли е Apple Silicon?

Е Snk готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Snk

Snk

A tiny game of Snake.


Snk съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Snk още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: