Готов ли е Apple Silicon?

Е Snowflower Arc готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Snowflower Arc

Snowflower Arc

Create compressed archives.


Snowflower Arc съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Snowflower Arc още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: