Готов ли е Apple Silicon?

Е Softmaker Office готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (2021)

Softmaker Office

Softmaker Office

SoftMaker

Office for Windows, Mac and Linux – all in one package!

Етикети: office


Softmaker Office съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Softmaker Office вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 2021.

Последно обновление: