Готов ли е Apple Silicon?

Е Solar Eclipse Maestro готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Solar Eclipse Maestro

Solar Eclipse Maestro

Controls up to 4 USB or Firewire cameras during an eclipse.


Solar Eclipse Maestro съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Solar Eclipse Maestro още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: