Готов ли е Apple Silicon?

Е Solidix готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Solidix

Solidix

Draw a set of simple geometric shapes in 3D.


Solidix съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Solidix още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: