Готов ли е Apple Silicon?

Е Solidworks готов за Apple silicon?

Още не!

Solidworks

Solidworks

Dassault Systèmes SolidWorks Corporation

The app cannot be emulated to run on M1 macs at the moment

Етикети: design


Solidworks съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
За съжаление, Solidworks в момента не поддържа Apple Silicon M1 и M2 Macs. Разработчиците са наясно с това и активно работят по съвместимостта на Solidworks с тези модели. Моля, проверявайте редовно за актуализации за тази съвместимост в бъдещите версии.

Последно обновление: