Готов ли е Apple Silicon?

Е Solitaire Forever готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Solitaire Forever

Solitaire Forever

Over 100 solitaire card games.


Solitaire Forever съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Solitaire Forever още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: