Готов ли е Apple Silicon?

Е SongBook готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

SongBook

SongBook

Manage your song collections complete with lyrics and chords.


SongBook съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
SongBook още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: