Готов ли е Apple Silicon?

Е SongKong готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

SongKong

SongKong

Organize and manage your music collection.


SongKong съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
SongKong още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: