Готов ли е Apple Silicon?

Е Songwriter's Pad LE готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Songwriter's Pad LE

Songwriter's Pad LE

Pro song lyric writing tool.


Songwriter's Pad LE съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Songwriter's Pad LE още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: