Готов ли е Apple Silicon?

Е Sonic Atom готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Sonic Atom

Sonic Atom

Realtime audio analysis and meters.


Sonic Atom съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Sonic Atom още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: