Готов ли е Apple Silicon?

Е Sony Imaging Edge Webcam готов за Apple silicon?

Още не!

Sony Imaging Edge Webcam

Sony Imaging Edge Webcam

Sony

Sony

Driver to add support for Sony DSLR to be used as webcam.

Етикети: video


Sony Imaging Edge Webcam съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
За съжаление, Sony Imaging Edge Webcam в момента не поддържа Apple Silicon M1 и M2 Macs. Разработчиците са наясно с това и активно работят по съвместимостта на Sony Imaging Edge Webcam с тези модели. Моля, проверявайте редовно за актуализации за тази съвместимост в бъдещите версии.

Последно обновление: