Готов ли е Apple Silicon?

Е Sophos Home готов за Apple silicon?

Само Rosetta 2

Sophos Home

Sophos Home

Sophos Ltd.

Blocks viruses, malware, phishing, and ransomware.

Етикети: antivirus


Sophos Home съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Sophos Home може да работи на Apple Silicon M1 и M2 Macs само чрез технологията за превод на Apple's Rosetta 2. Важно е да се отбележи, че въпреки че Rosetta позволява приложението да функционира, може да има някои ограничения в производителността и несъответствия, в сравнение с родното изпълнение.

Последно обновление: