Готов ли е Apple Silicon?

Е Sorted 3 готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (3.6)

Sorted 3

Sorted 3

StaySorted Limited

Hyper-schedule your day.

Етикети: Productivity


Sorted 3 съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Sorted 3 вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 3.6.

Последно обновление: