Готов ли е Apple Silicon?

Е Sound Forge Pro готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Sound Forge Pro

Sound Forge Pro

Record, edit, process, and render broadcast-quality audio.


Sound Forge Pro съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Sound Forge Pro още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: