Готов ли е Apple Silicon?

Е Sound Grinder готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Sound Grinder

Sound Grinder

Audio conversion utility, many formats supported.


Sound Grinder съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Sound Grinder още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: