Готов ли е Apple Silicon?

Е Sound Siphon готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Sound Siphon

Sound Siphon

Capture your Mac's audio in any app.


Sound Siphon съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Sound Siphon още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: