Готов ли е Apple Silicon?

Е Sounds готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Sounds

Sounds

Create music playlists quickly.


Sounds съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Sounds още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: