Готов ли е Apple Silicon?

Е SourceTree готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (4.1.6)

SourceTree

SourceTree

Atlassian

Easy way to work with Git and Mercurial.

Етикети: developergit


SourceTree съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
SourceTree вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 4.1.6.

Последно обновление: