Готов ли е Apple Silicon?

Е Space Saver готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Space Saver

Space Saver

Delete the local Time Machine Backups on your Mac.


Space Saver съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Space Saver още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: