Готов ли е Apple Silicon?

Е SpamAssassin готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

SpamAssassin

SpamAssassin

Server side spam email blocker.


SpamAssassin съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
SpamAssassin още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: