Готов ли е Apple Silicon?

Е Sparkle готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (1.24.0-spm+)

Sparkle

Sparkle

Sparkle Project

Gives developers instant self-update functionality.

Етикети: productivitydevelopermac


Sparkle съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Sparkle вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 1.24.0-spm+.

Последно обновление: