Готов ли е Apple Silicon?

Е Speech Central готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Speech Central

Speech Central

Text-to-speech suite.


Speech Central съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Speech Central още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: