Готов ли е Apple Silicon?

Е Speech Timer готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Speech Timer

Speech Timer

Organize your club meetings.


Speech Timer съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Speech Timer още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: