Готов ли е Apple Silicon?

Е SpeedCrunch готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

SpeedCrunch

SpeedCrunch

High precision and powerful desktop calculator.


SpeedCrunch съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
SpeedCrunch още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: