Готов ли е Apple Silicon?

Е Speedify готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Speedify

Speedify

Use all your Internet connections at one time.


Speedify съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Speedify още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: