Готов ли е Apple Silicon?

Е SpiderSolitarus готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

SpiderSolitarus

SpiderSolitarus

Spider solitaire in multiple languages.


SpiderSolitarus съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
SpiderSolitarus още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: