Готов ли е Apple Silicon?

Е Spotify готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (1.1.68.628)

Spotify

Spotify

Spotify Inc.

Stream music, create playlists and more.

Етикети: entertainmentmusic


Spotify съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Spotify вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 1.1.68.628.

Последно обновление: