Готов ли е Apple Silicon?

Е Spotless готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Spotless

Spotless

Organise your files like magic.


Spotless съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Spotless още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: