Готов ли е Apple Silicon?

Е Sqlectron готов за Apple silicon?

Още не е тествано!

Sqlectron

Sqlectron

SQL client desktop with cross database and platform support.


Sqlectron съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Sqlectron още не е тестван на Apple Silicon Macs. Кликнете на бутона 'Уведоми ме' за да получите актуализации, щом получим потвърждение за пълна поддръжка.

Последно обновление: