Готов ли е Apple Silicon?

Е Terminus готов за Apple silicon?

Частична поддръжка на Apple Silicon (Alpha 125)

Terminus

Terminus

Eugeny

Highly configurable terminal emulator.

Етикети: developerterminal


Terminus съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Terminus вече предлага частична съвместимост с Apple Silicon M1 и M2 Macs. Може да има някои функции, които все още не работят както се очаква, но те постоянно работят за постигане на пълна съвместимост скоро.

Последно обновление: