Готов ли е Apple Silicon?

Е Texpad готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (1.9.6)

Texpad

Texpad

Valletta Ventures Ltd.

LaTeX editor.

Етикети: Graphics & DesigngraphicsdesignprodcutivityTeXtex


Texpad съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Texpad вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 1.9.6.

Последно обновление: