Готов ли е Apple Silicon?

Е Tor Browser готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (12)

Tor Browser

Tor Browser

Torproject

Anonymize Web browsing and more.

Етикети: privacybrowsertor


Tor Browser съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Tor Browser вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 12.

Последно обновление: