Готов ли е Apple Silicon?

Е Twitter готов за Apple silicon?

Да, Родна поддръжка на Apple Silicon (8.43.11+)

Twitter

Twitter

Twitter Inc.

Chat about what’s happening.

Етикети: productivitysocial


Twitter съвместим ли е с Apple Silicon Macs?
Twitter вече е напълно съвместим с Apple Silicon M1 и M2 Macs от версия 8.43.11+.

Последно обновление: